ZIELENZORG IS...

Een brug, een verbinding...
tussen 2 werelden

Wie kiest om deze brug te bewandelen

kiest voor een innerlijke transformatie
van angst, controle, macht, bezit en (zelf)onderdrukking
naar liefde, vertrouwen, vrij zijn & leven, in eer en geweten.

Samen keren we terug... naar het éénheidsbewustzijn!

ZIELENZORG IS...

Een geneeshuis, een ont-moetingsplek...
in en met je ware natuur

Wie kiest om zichzelf te genezen

kiest om te ont-leren
wie jij van buitenaf bent aangeleerd dat jij bent
en te her-inneren
wie jij van nature van binnenuit bent.

Samen ont-vangen (bevrijden) we ons zelf... onvoorwaardelijk in liefde.

WIJ ZIJN bram & hanne

samen op weg ...

We bundelen onze krachten en zetten ons met veel liefde en overgave in voor een bezielde "nieuwe wereld".

Liefdevol, zacht, voor onszelf en voor elkaar.

Wij ont-vangen mensen

in een liefdevolle, veilige ruimte.

Onze één-op-één sessies, duo-sessies, workshops in kleine groepjes en andere verbindende activiteiten vinden plaats op onze mooie krachtplek in de natuur.

En binnenkort in "Sjoerd de Yurt"!
Hier kan je landen, tot rust komen, vrede vinden... in jezelf. Wij begeleiden je graag.

Wij ont-moeten je graag

Jij MAG hier helemaal komen ZIJN, met alles wat er momenteel speelt in jouw leven. Delen = Helen.

Intuïtief stemmen we in het moment af op wat aanwezig is. We benoemen en geven/nemen ruimte, laten stromen wat stromen mag... In een gesprek of in stilte kan al voelend ware heling en inzicht ontstaan.

Wat mag jij in jezelf ont-moeten, ont-vangen, vrij laten zijn?

Een collectieve shift in bewustzijn

... is gaande! Een nieuw tijdperk breekt aan.
Wij helpen mensen in deze overgangsfase zichzelf, onszelf, te her-inneren.
Samen verruimen wij ons bewustzijn, belichamen we onze ziel én de wereld.

Wil jij ook vrij zijn?
BEWUST ZIJN...

 • Van ziekenzorg
  naar zielenzorg

  Op een natuurlijke en organische manier... zorgen voor onszelf, en zorgen voor elkaar... Van allerlei ongemak, naar compleet op ons gemak.

  Wij noemen het niet 'alternatieve geneeskunde' maar oeroude wijsheid.

 • Meer leven
  met minder

  In overvloed leven wij, onvoorwaardelijk in liefde. Wij vinden vrede & vrijheid in onszelf, wij zijn vrij... vrije energie & in de materie, leven wij...

  Vrij van oude emoties, patronen & systemen, en al wat ons niet dient.

 • In verbinding

  Wij voelen in ons lichaam onze ziel, én in vertrouwen bij elkaar. Wij zijn vol-ledig één, intuïtief verbonden met alles en iedereen. Wij vertrouwen ons gevoel, intuïtie & innerlijke weten.

 • In vrede

  Een natuurlijke staat van zijn, alle polariteiten balanceren, in onszelf en de wereld om ons heen. Wij zijn natuurlijke wezens, één groots universeel, organisch & duurzaam systeem.

 • In eer en geweten

  handelen wij & zijn wij, in onszelf, en in elkaar. Eervol, doen wat juist IS en goed voelt. Leven wij in waarheid het innerlijke weten dat wij één zijn volgend.

 • Van binnen naar buiten

  Ware verandering begint bij onszelf... Laat jezelf en je leven niet langer van anderen afhangen, neem jouw verantwoordelijkheid op. In jezelf, voor elkaar...

...

Stap jij uit het gevecht?

met anderen, met je leven, met de wereld,...
MET JEZELF!

Kom en ont-dek de innerlijke vrede.
Laat jezelf IN vrede zijn. Met alles wat er is.

Leef maar... in vertrouwen

(Her)ontdek jouw intuïtie & waarheid,
leer je innerlijke weten volgen.

Wij begeleiden je graag op jouw unieke pad...
jouw helende reis terug naar "huis".

IN EENHEID & LIEFDE
bram & hanne

Wil jij (her)verbinden?

We voelen tijdens een kennismaking samen in of het resoneert... en gaan verder in op wat we voor elkaar kunnen betekenen.